Browsing Tag

#Timesofbengaluru #German #citizen #return #back #country @bengaluru #police #help

ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಹಾಯಾಸ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಕಿಜೋಪ್ರೇನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲು 38 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ರಿಗೋ ಆಂಫ್ಟ್…
Read More...